Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vanliga frågor

Varför ska jag, som aldrig har några tandproblem, skaffa Frisktandvård?
För att hålla tänderna friska även i fortsättningen och för att slippa oväntade kostnader för tandvård. Till ett fast månadspris får du undersökningar, förebyggande behandlingar och andra åtgärder, även akuttandvård.

Hur gör jag för att skaffa ett Frisktandvårdsavtal?
Kontakta någon av våra kliniker och boka tid för en undersökning. Du kan anmäla intresse direkt här på sajten. Vid undersökningen bedömer tandläkaren din munhälsa. Då får du veta vad ditt avtal kommer att kosta.

Hur mycket kostar Frisktandvård?
Det beror på vilken premiegrupp du tillhör. Din tandläkare avgör det vid undersökningen och då får du veta vad du ska betala. Lägsta priset är 33 kronor i månaden.

Kan mitt pris bli lägre längre fram?
Ja, om du skött din munhygien noggrant kan ditt behov av tandvård ha förändrats, så att du får en lägre kostnad (ändrad premieklass) när du förlänger ditt avtal.

Hur betalar jag?
Du kan betala månadsvis med autogiro eller med årsfaktura.

Hur länge gäller avtalet?
Avtalet gäller i tre år från den dag det tecknas.

Måste jag själv förlänga avtalet efter 3 år?
Nej. Avtalet förlängs automatiskt efter 3 år. Innan dess har du blivit kallad till en undersökning och fått ta ställning till eventuellt ändrat pris.

Kan jag säga upp mitt avtal?
Ja, du säger upp ditt avtal skriftligen eller genom våra e-tjänster. Frisktandvårdens e-tjänster når du genom 1177.se. Allt du behöver är BankID eller Freja eID Plus.

1177 e-tjänster för Frisktandvård

Du kan även kontakta oss på vår Frisktandvårdstelefon 019-602 71 91 och få en blankett skickad hem till dig.

När du säger upp ditt avtal upphör avtalet att gälla sista dagen i den månad som uppsägningen inkommer till oss, dvs om din uppsägning kommer till oss den 10 november via e-tjänst eller brev, då upphör ditt avtal att gälla den 30 november.

Vad gör jag om jag får akuta besvär och vistas på annan ort i Sverige?
Leta rätt på närmaste folktandvårdsklinik. Akutbehandling ingår i avtalet och gäller på alla folktandvårdskliniker i landet.

Vad händer med mitt avtal om jag flyttar?
Du kan ta med ditt avtal till en annan folktandvårdsklinik, både inom Region Örebro län och i övriga Sverige. Kontakta din klinik genom våra e-tjänster eller via telefon.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2022